Strona główna www.bip.gov.pl

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Koronowie prowadzi następującą dokumentację:

  1. Księgę ewidencji nieletnich.
  2. Akta osobowe wychowanek.
  3. Karty wyposażenia dla nieletnich.
  4. Dziennik zajęć wychowawczych.
  5. Księgę przebiegu służby nocnej.
  6. Księga ewidencji przepustek i urlopów.
  7. Księga ewidencji ucieczek.
  8. Księga nagród i środków dyscyplinarnych.
  9. Plan ochronny zakładu i schroniska składający się z:

a)     instrukcji ochronnej,

b)     instrukcji w sprawie podejmowania działań ochronnych,

c)     instrukcji określającej zasady i sposób doprowadzenia nieletnich na zabiegi medyczne i do lekarzy,

d)     instrukcji ochronnej określającej odstępstwa w ograniczonym systemie ochrony,

e)     instrukcji w sprawie sposobu realizacji czynności profilaktycznych,

f)      instrukcji w sprawie wykorzystania środków ochrony osobistej i wzajemnego ubezpieczania się pracowników w trakcie wykonywania zadań służbowych,

g)     instrukcji w sprawie przekazywania, gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych w wyniku realizacji czynności profilaktycznych,

h)     instrukcji alarmowej,

i)       instrukcji określającej zasady przyjmowania nieletnich do zakładu i schroniska.

j)       rozliczenia stanu etatowego pracowników ochrony,

k)     zestawienia liczby posterunków ochronnych,

l)       planu sytuacyjnego zakładu i schroniska,

m)   wykaz adresowy pracowników zakładu i schroniska.

 

Dokumentacja dotycząca statutowej działalności jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Udostępnianie akt osobowych wychowanek odbywa się na zlecenie sądu lub prokuratury. Placówka posiada archiwum w którym przechowuje się dokumenty zgodnie z zasadami o archiwizacji dokumentów państwowych.

Ilość odsłon : 3461
Wytworzył : Maciej Leciejewski : 2014-09-12
Wprowadził : Tomasz Buła
Ostatnia zmiana : Maciej Leciejewski
Zmieniono : Pierwsza publikacja informacji Rejestr zmian bieżącej informacji

Utworzono 05-06-2010