Strona główna www.bip.gov.pl

22.01.2021

Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę artykułów spożywczych wg słownika zamówień publicznych (CPV) grupa 032 dostarczanych do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie.

Termin dostarczenia ofert do 28.01.2021 r. do godziny 11.00, jawne otwarcie ofert nastąpi 28.01.2021 o godzinie 11.10 w Sali konferencyjnej budynku administracji ZPiSdN w Koronowie, ul. Dworcowa 36.

Oferty mogą być dostarczone w formie papierowej lub elektronicznej na adres email: zamowienia@koronowo.zpisdn.gov.pl

Pytania proszę kierować do pani Renaty Wojciechowskiej – 664581019, zamowienia@koronowo.zpisdn.gov.pl

 Załączniki:

 1. Druk oświadczenia.
 2. Formularz oferty.
 3. Klauzula informacyjna.
 4. Specyfikacja zamówienia.
 5. Wzór umowy.

Pobierz wszystkie załączniki (zip).

 

03.12.2020

Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę dostaw: ” Artykułów chemii gospodarczej do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie” – informacje i dokumentacja w załącznikach.

Termin składania ofert do 10.12.2020 r. do godziny 12.30 w sekretariacie w siedzibie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie lub na adres r.zydkiewicz[at]koronowo.zpisdn.gov.pl

Kryterium 100% cena.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 10.10.2020 r. o godzinie 12.35 w Sali konferencyjnej w budynku administracji ZPISdN w Koronowie, ul. Dworcowa 36.

Osoba do kontaktu w sprawie dostaw – Rafał Żydkiewicz, Lucyna Golańska – 523822275 – od 8.00 do 15.00.

Załączniki:

 1. Druk oświadczenia.
 2. Formularz oferty.
 3. Specyfikacja.
 4. Wzór umowy.

Pobierz wszystkie załączniki (zip).


25.11.2020

Dyrektor Zakładu Poprawczego  i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę usługi:  „ Usługi medyczne lekarza psychiatry dla wychowanek w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie” – informacje i dokumentacja w załącznikach.

Termin składania ofert do 30.11.2020 r. do godziny 11.00 w sekretariacie w siedzibie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich, ul. Dworcowa 36, 86-010 Koronowo lub na adres e-mail: r.zydkiewicz[at]koronowo.zpisdn.gov.pl

Pytania prosimy kierować do Pana Rafała Żydkiewicza –kierownika gospodarczego - 664587222

Kryterium 100% cena.

Załączniki:

 1. Karta pracy lekarza załącznik nr 2
 2. Wzór umowy.
 3. Specyfikacja – załącznik nr 1
 4. Formularz oferty.
 5. Druk oświadczenia – załącznik nr 3

Pobierz wszystkie załączniki (zip).

 

12.10.2020

Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę dostaw: ” Nabiału, przetworów mlecznych i tłuszczy do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie” – informacje i dokumentacja w załącznikach.

Termin składania ofert do 22.10.2020 r. do godziny 12.30 w sekretariacie w siedzibie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie lub na adres email r.zydkiewicz[at]koronowo.zpisdn.gov.pl

Kryterium oceny ofert cena 100 %.

Otwarcie ofert jawne w dniu 22.10.2020 r. o godzinie 12.40 w Sali konferencyjnej w budynku administracji ZPiSdN w Koronowie, ul. Dworcowa 36

Osoba do kontaktu w sprawie dostaw –  Renata Wojciechowska (intendent) – 664581019 lub 523822275 – od 8.00 do 15.00.

Załączniki:

 1. Formularz oferty.
 2. Specyfikacja.
 3. Druk oświadczenia.
 4. Wzór umowy.
 5. Klauzula informacyjna (RODO)

Pobierz wszystkie załączniki (zip).

 

10.09.2020

Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę: ”Dostaw pieczywa do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie” – informacje i dokumentacja w załącznikach.

Główne kryterium oceny ofert – 100% cena.

Termin składania ofert: do  dnia 23.09.2020 r. do godziny 12.30 w sekretariacie w siedzibie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie lub w formie elektronicznej na adres email: r.zydkiewicz[at]koronowo.zpisdn.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie dostaw: Renata Wojciechowska (intendent) - tel. 664 581 019 lub 52 382 22 75, w godzinach 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.

Załączniki:

 1. Druk oświadczenia.
 2. Formularz oferty.
 3. Specyfikacja.
 4. Wzór umowy.
 5. Klauzula informacyjna.

Pobierz wszystkie załączniki (zip).

 

10.09.2020

Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę dostaw artykułów spożywczych wg słownika zamówień publicznych (CPV) grupy 153 i 158 w okresie od 01.10.2020 do 30.09.2022 do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie.

Pytania proszę kierować do pani Renaty Wojciechowskiej – 664581019, r.wojciechowska[at]koronowo.zpisdn.gov.pl.

Ofertę na formularzu cenowym z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 24.09.2020 r. do godziny 12:30 w  jednej z poniższych form:

 1. pisemnej ( listownie) na adres: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Koronowie, ul. Dworcowa 36, 86-010 Koronowo
 2. osobiście – pod ww. adresem w budynku administracji - sekretariat
 3. faxem na numer 52 3822 275
 4. w wersji elektronicznej na e-mail: r.zydkiewicz[at]koronowo.zpisdn.gov.pl

Załączniki:

 1. Druk oświadczenia.
 2. Formularz oferty.
 3. Wzór umowy.
 4. Specyfikacja.
 5. Klauzula informacyjna.

Pobierz wszystkie załączniki (zip).

 

15.08.2020

Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę dostaw artykułów spożywczych mrożonych wg słownika zamówień publicznych (CPV) grupa 152, 153 i 158 do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie.

Termin dostarczenia ofert do 26.08.2020 r. do godziny 12.30, jawne otwarcie ofert 21.08.2020 o godzinie 12.40 w Sali konferencyjnej budynku administracji ZPiSdN w Koronowie, ul. Dworcowa 36.

Głównym kryterium w ocenianiu ofert jest cena – 100%.

Pytania proszę kierować do pani Renaty Wojciechowskiej – 664581019, r.wojciechowska[at]koronowo.zpisdn.gov.pl lub r.zydkiewicz[at]koronowo.zpisdn.gov.pl

Załączniki:

 1. Formularz oferty.
 2. Specyfikacja - mrożonki.
 3. Wzór umowy.
 4. Druk oświadczenia.
 5. Klauzula informacyjna w związku z ogłoszeniem o zamówieniu publicznym.

Pobierz wszystkie załączniki (zip).

 

14.08.2020

Dyrektor Zakładu Poprawczego  i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę dostaw: ” Artykułów szkolnych i biurowych do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie” – informacje i dokumentacja w załącznikach.

Termin składania ofert do 25.08.2020 r. do godziny 12.30 w sekretariacie w siedzibie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie

Głównym kryterium w ocenianiu ofert jest cena – 100%.

Osoba do kontaktu w sprawie dostaw – Rafał Żydkiewicz – kierownik gospodarczy – 664587222.

Załączniki:

 1. Formularz oferty.
 2. Specyfikacja zamówienia.
 3. Wzór umowy.
 4. Druk oświadczenia.
 5. Klauzula informacyjna w związku z ogłoszeniem o zamówieniu publicznym.

Pobierz załączniki (zip).

 

14.08.2020

Dyrektor Zakładu Poprawczego  i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę roboty budowlanej: „Remont ogrodzenia w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie” – informacje i dokumentacja w załącznikach.

Kryteria oceny ofert zawarte w „SIWZ remont ogrodzenia”

Istnieje możliwość obejrzenia przewidzianego do remontu ogrodzenia przed złożeniem oferty.

Termin składania ofert do 27.08.2020 r. do godziny 11.00 w sekretariacie w siedzibie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie lub na email: r.zydkiewicz[at]koronowo.zpisdn.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie zapytanie cenowego – Rafał Żydkiewicz – kierownik gospodarczy – tel. 664587222.

Załączniki:

 1. Formularz oferty.
 2. SIWZ.
 3. Druk oświadczenia.
 4. Przedmiar robót
 5. Projekt wykonawczy
 6. Klauzula informacyjna w związku z ogłoszeniem o zamówieniu publicznym.

Pobierz załączniki (zip).

04.06.2020

Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę dostaw: ” Mięsa drobiowego, wieprzowego, wołowego, wędlin do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie” – informacje i dokumentacja w załącznikach.

Termin składania ofert do 17.06.2020 r. do godziny 12.30 w sekretariacie w siedzibie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie lub na adres email: r.zydkiewicz[at]koronowo.zpisdn.gov.pl

Głównym kryterium w ocenianiu ofert jest cena – 100%.

Osoba do kontaktu w sprawie dostaw –  Renata Wojciechowska (intendent) – 664581019 lub 523822275 – od 8.00 do 15.00.

Załączniki:

 1. Wzór umowy.
 2. Formularz oferty.
 3. Specyfikacja.
 4. Druk oświadczenia.
 5. Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych.

Pobierz wszystkie pliki (zip).

 

02.06.2020

Dyrektor Zakładu Poprawczego  i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę roboty budowlanej: „Remont budynku warsztatów szkolnych w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie” – informacje i dokumentacja w załącznikach.

Proszę wycenić tylko roboty budowlane zawarte w przedmiarze, projekt wykonawczy ma szerszy zakres, który będzie realizowany w innym terminie (dotyczy remontu pracowni gastronomicznej)

Kryteria oceny ofert zawarte w „SIWZ remont budynku warsztatów szkolnych”

Istnieje możliwość obejrzenia pomieszczeń do remontu przed złożeniem oferty.

Termin składania ofert do 16.06.2020 r. do godziny 11.00 w sekretariacie w siedzibie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie lub na email: r.zydkiewicz[at]koronowo.zpisdn.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie zapytanie cenowego – Rafał Żydkiewicz – kierownik gospodarczy – tel. 664587222.

Załączniki:

 1. Wzór umowy.
 2. SIWZ.
 3. Projekt wykonawcxzy.
 4. Formularz oferty.
 5. Druk oświadczenia.
 6. Przedmiar robót.
 7. STWiOR.
 8. Klauzula Informacyjna przetwarzania danych osobowych.

Pobierz wszystkie załączniki (zip).

 

15.01.2020

Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę artykułów spożywczych wg słownika zamówień publicznych (CPV) grupa 032 dostarczanych do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie.

Termin dostarczenia ofert do 21.01.2020 r. do godziny 12.00, jawne otwarcie ofert 21.01.2020 o godzinie 12.10 w Sali konferencyjnej budynku administracji ZPiSdN w Koronowie, ul. Dworcowa 36.

Oferty mogą być dostarczone w formie papierowej lub elektronicznej na adres email: r.zydkiewicz[at]koronowo.zpisdn.gov.pl

Pytania proszę kierować do pani Renaty Wojciechowskiej – 664581019, r.wojciechowska[at]koronowo.zpisdn.gov.pl

 Załączniki:

 1. Druk oświadczenia.
 2. Formularz oferty.
 3. Klauzula informacyjna.
 4. Specyfikacja zamnówienia.
 5. Wzór umowy.

Pobierz wszystkie załączniki (zip).

 

25.11.2019

Dyrektor Zakładu Poprawczego  i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę roboty budowlanej: „Remont pomieszczeń w budynku internatu – sala gimnastyczna w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie” – informacje i dokumentacja w załącznikach.
Kryteria oceny ofert zawarte w „SIWZ remont Sali gimnastycznej”

Istnieje możliwość obejrzenia pomieszczeń do remontu przed złożeniem oferty.


Termin składania ofert do 28.11.2019 r. do godziny 12.30 w sekretariacie w siedzibie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie lub na email: r.zydkiewicz[at]koronowo.zpisdn.gov.pl


Osoba do kontaktu w sprawie zapytanie cenowego – Rafał Żydkiewicz – kierownik gospodarczy – tel. 664587222.

Załączniki:

 1. Wzór umowy.
 2. Formularz oferty.
 3. SIWZ.
 4. Druk oświadczenia.
 5. Przedmiar robót

Pobierz wszystkie załączniki (zip).

 

28.10.2019

Dyrektor Zakładu Poprawczego  i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę na: ”Dostawę sprzętu komputerowego do  Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie” – informacje i dokumentacja w załącznikach.

Termin składania ofert do 07.11.2019 r. do godziny 12.30 w sekretariacie w siedzibie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie lub w formie elektronicznej: r.zydkiewic[at]koronowo.zpisdn.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie dostawy – Rafał Żydkiewicz – kierownik gospodarczy – 664587222.

Załączniki:

Formularz oferty.

 1. Specyfikacja zamówienia.
 2. Załącznik nr1 - wycena szczegółowa.
 3. Załącznik nr 2 - druk oświadczenia.
 4. Załącznik nr 3 - wzór umowy.
 5. Załącznik nr 4 - Specyfikacja techniczna sprzętu.

Pobierz wszystkie załączniki (zip).

Aktualizacja z dnia 04.11.2019:

W trakcie udzielania odpowiedzi na zapytania oferentów w sprawie notebooka DELL o part numberze N2027BVN3584BTPPL01_2001 ze specyfikacji zamówienia okazało się, że laptop ten w przedstawionej konfiguracji sprzętowej nie występuje w ofercie producenta, a jedynie jako modyfikacja jednej z sieci sklepów komputerowych.
Mając to na uwadze dopuszczamy możliwość by w ofercie znajdowały się inne notebooki serii biznesowej DELL Vostro lub Latitiude, o konfiguracji sprzętowej nie gorszej niż wymieniona poniżej:

 1. procesor Intel Core i3 siódmej generacji lub wyższej,
 2. matryca o przekątnej 15,6” lub większej,
 3. minimum 4GB pamięci RAM DDR4,
 4. minimum 1 port LAN,
 5. wbudowana karta sieci bezprzewodowej WLAN,
 6. minimum jeden port zewnętrzny HDMI lub DisplayPort,
 7. dysk SSD o pojemności 240GB lub więcej,
 8. minimum 2 porty USB 3.0 lub wyższe,
 9. licencję i preinstalowany system operacyjny MS Windows 10 pro 64 bit,
 10. minimum 3 lata gwarancji producenta.

 

22.09.2019

Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę dostaw artykułów spożywczych wg słownika zamówień publicznych (CPV) grupy 153 i 158 w okresie od 01.10.2019 do 30.09.2020 do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie.

Pytania proszę kierować do pani Renaty Wojciechowskiej – 664581019, r.wojciechowska[at]koronowo.zpisdn.gov.pl.

Ofertę na formularzu cenowym z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 27.09.2019 r. do godziny 12:30 w  jednej z poniższych form:

 1. pisemnej ( listownie) na adres: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Koronowie, ul. Dworcowa 36, 86-010 Koronowo
 2. osobiście – pod ww. adresem w budynku administracji - sekretariat
 3. faxem na numer 52 3822 275
 4. w wersji elektronicznej na e-mail: r.zydkiewicz[at]koronowo.zpisdn.gov.pl

Załączniki:

 1. Druk oświadczenia.
 2. Formularz oferty.
 3. Klauzula informacyjna.
 4. Specyfikacja 153 i 158.
 5. Wzór umowy.

Pobierz wszystkie załączniki (zip).

 

20.09.2019

Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę dostaw: ”Pieczywa do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie” – informacje i dokumentacja w załącznikach.

Termin składania ofert: do  dnia 26.09.2019 r. do godziny 12.30 w sekretariacie w siedzibie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie lub w formie elektronicznej na adres email: r.zydkiewicz[at]koronowo.zpisdn.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie dostaw: Renata Wojciechowska (intendent) - tel. 664 581 019 lub 52 382 22 75, w godzinach 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.

Załączniki:

 1. Wzór umowy.
 2. Formularz oferty.
 3. Specyfikacja.

Pobierz wszystkie załączniki (zip).

 

 

25.07.2019

Dyrektor Zakładu Poprawczego  i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę roboty budowlanej: „Budowa miejsc postojowych oraz remont schodów głównych do budynku internatu i budynku administracyjnego Zakładu poprawczego i Schronisk dla Nieletnich w Koronowie” – informacje i dokumentacja w załącznikach.

Istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości przed złożeniem oferty.

Termin składania ofert do 31.07.2019 r. do godziny 12.30 w sekretariacie w siedzibie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie lub na email: r.zydkiewicz[at]koronowo.zpisdn.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie zapytanie cenowego – Rafał Żydkiewicz – kierownik gospodarczy – tel. 664587222.

Załączniki:

 1.     Formularz oferty.
 2.     Druk oświadczenia
 3.     Specyfikacja. (SIWZ)
 4.     Przedmiary robót – 2 kpl.
 5.     Wzór umowy.
 6.     Dokumentacja projektowa.

Pobierz wszystkie załączniki (zip).

 

24.06.2019

Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę dostaw: ” Mięsa drobiowego, wieprzowego, wołowego, wędlin do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie” – informacje i dokumentacja w załącznikach.

Termin składania ofert do 04.07.2019 r. do godziny 12.30 w sekretariacie w siedzibie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie lub na adres email: r.zydkiewicz[at]koronowo.zpisdn.gov.pl

Głównym kryterium w ocenianiu ofert jest cena – 100%.

Osoba do kontaktu w sprawie dostaw –  Renata Wojciechowska (intendent) – 664581019 lub 523822275 – od 8.00 do 15.00.

Załączniki:

 1. Wzór umowy.
 2. Formularz oferty.
 3. Specyfikacja.
 4. Druk oświadczenia.
 5. Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych.

Pobierz wszystkie załączniki (zip).

 

12.06.2019

Dyrektor Zakładu Poprawczego  i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę usługi: ”Uporządkowanie i modernizacja terenów zielonych w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie” – nieruchomość 994/42 – informacje i dokumentacja w załącznikach.

Istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości przed złożeniem oferty.

Termin składania ofert do 17.06.2019 r. do godziny 12.30 w sekretariacie w siedzibie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie lub na email: r.zydkiewicz[at]koronowo.zpisdn.gov.pl

Głównym kryterium w ocenianiu ofert jest cena – 100%.

Osoba do kontaktu w sprawie zapytanie cenowego – Rafał Żydkiewicz – kierownik gospodarczy – tel. 664587222.

Załączniki:

 1. Druk oświadczenia.
 2. Formularz oferty.
 3. Specyfikacja. (SIWZ)
 4. Wzór umowy

Pobierz wszystkie załączniki (zip).

 

20.01.2018

Dyrektor Zakładu Poprawczego  i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę roboty budowlanej: ”Remont pomieszczeń w budynku internatu w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie” – informacje i dokumentacja w załącznikach.

Stawka VAT 8%.

Istnieje możliwość obejrzenia pomieszczeń przewidzianych do remontu przed złożeniem oferty.

Termin składania ofert do 01.02.2019 r. do godziny 12.30 w sekretariacie w siedzibie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie lub na email: r.zydkiewicz[at]koronowo.zpisdn.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie roboty budowlanej – Rafał Żydkiewicz – kierownik gospodarczy – tel. 664587222.

Załączniki:

 1. Druk oświadczenia.
 2. Formularz oferty.
 3. Specyfikacja.
 4. Wzór umowy.
 5. Przedmiar robót.

Pobierz wszystkie załączniki (plik zip).

Aktualizacja z dnia 28.01.2019:

 1. Zmieniony wzór umowy.
 2. Zestawienie materiałów.
 3. Odpowiedzi na pismo oferenta z dnia 22.01.2019r.

Pobierz (plik zip).

 

 

16.01.2019

Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę usługi „Pełnienie obowiązków Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych zgodnie z zapisem art. 14 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U.. nr 182 poz. 1228 z dnia 1 października 2010) w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie w okresie od 01.02.2019 do 31.01.2022 r."

Termin dostarczenia ofert do 29.01.2019 r. do godziny 12.30, jawne otwarcie ofert 29.01.2019 o godzinie 12.40 w Sali konferencyjnej budynku administracji ZPiSdN w Koronowie, ul. Dworcowa 36.

Oferty mogą być dostarczone w formie papierowej lub elektronicznej na adres email: r.zydkiewicz[at]koronowo.zpisdn.gov.pl

Pytania proszę kierować do Rafał Żydkiewicz – kierownik gospodarczy – tel. 664587222

 

12.01.2019

Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę artykułów spożywczych wg słownika zamówień publicznych (CPV) grupa 032 dostarczanych do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie.

Termin dostarczenia ofert do 28.01.2019 r. do godziny 12.00, jawne otwarcie ofert 28.01.2019 o godzinie 12.10 w Sali konferencyjnej budynku administracji ZPiSdN w Koronowie, ul. Dworcowa 36.

Oferty mogą być dostarczone w formie papierowej lub elektronicznej na adres email: r.zydkiewicz[at]koronowo.zpisdn.gov.pl

Pytania proszę kierować do pani Renaty Wojciechowskiej – 664581019, r.wojciechowska[at]koronowo.zpisdn.gov.pl

Załączniki:

 1. Druk oświadczenia.
 2. Formularz oferty.
 3. Specyfikacja.
 4. Wzór umowy.

Pobierz wszytskie załączniki (zip).

 

12.10.2018

Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę dostaw: ” Nabiału, przetworów mlecznych i tłuszczy do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie” – informacje i dokumentacja w załącznikach.

Termin składania ofert do 24.10.2018 r. do godziny 12.30 w sekretariacie w siedzibie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie lub na adres email r.zydkiewicz[at]koronowo.zpisdn.gov.pl

Otwarcie ofert jawne w dniu 24.10.2018 r. o godzinie 12.40 w Sali konferencyjnej w budynku administracji ZPiSdN w Koronowie, ul. Dworcowa 36

Osoba do kontaktu w sprawie dostaw – Rafał Żydkiewicz, Renata Wojciechowska (intendent) – 664581019 lub 523822275 – od 8.00 do 15.00.

Załączniki:

 1. Formularz oferty.
 2. Specyfikacja.
 3. Druk oświadczenia.
 4. Wzór umowy.

Pobierz wszystkie załączniki (zip).

 

8.10.2018

Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę dostaw: ” Artykułów chemii gospodarczej do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie” – informacje i dokumentacja w załącznikach.

Termin składania ofert do 18.10.2018 r. do godziny 12.30 w sekretariacie w siedzibie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie lub na adres r.zydkiewicz@koronowo.zpisdn.gov.pl

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 18.10.2018 r. o godzinie 12.35 w Sali konferencyjnej w budynku administracji ZPISdN w Koronowie, ul. Dworcowa 36.

Osoba do kontaktu w sprawie dostaw – Rafał Żydkiewicz, Lucyna Golańska – 523822275 – od 8.00 do 15.00.

Załączniki:

 1. Druk oświadczenia.
 2. Formularz oferty.
 3. Specyfikacja.
 4. Wzór umowy.

Pobierz wszystkie załączniki (zip).

 

4.10.2018

Dyrektor Zakładu Poprawczego  i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę roboty budowlanej: ”Docieplenie stropodachu Sali gimnastycznej w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie” – informacje i dokumentacja w załącznikach.

Stawka VAT 23%.

Istnieje możliwość obejrzenia  remontowanego obiektu przed złożeniem oferty.

Termin składania ofert do 11.10.2018 r. do godziny 12.30 w sekretariacie w siedzibie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie lub na email: r.zydkiewicz@koronowo.zpisdn.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie roboty budowlanej – Rafał Żydkiewicz – kierownik gospodarczy – tel. 664587222.

Załączniki:

 1. Druk oświadczenia.
 2. Formularz oferty.
 3. Przedmiar robót.
 4. Specyfikacja.
 5. Wzór umowy.

Pobierz wszystkie załączniki (zip).

 

21.09.2018

Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę dostaw: ” Mięsa i wędlin do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie” – informacje i dokumentacja w załącznikach.

Termin składania ofert do 03.10.2018 r. do godziny 12.30 w sekretariacie w siedzibie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie.

Osoba do kontaktu w sprawie dostaw – Rafał Żydkiewicz, Renata Wojciechowska (intendent) – 664581019 lub 523822275 – od 8.00 do 15.00.

Załączniki:

 1. Wzór umowy.
 2. Formularz oferty.
 3. Specyfikacja.
 4. Druk oświadczenia.

Pobierz wszystkie załączniki (zip).

 

14.09.2018

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane: Remont nawierzchni utwardzonych wraz z budową miejsc postojowych w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie.

Pliki do pobrania:

 1. Treść ogłoszenia.
 2. SIWZ.

Dokumentacja techniczna:

 1. Opis.
 2. Rysunki.
 3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
 4. Przedmiar robót.

Pozostałe:

 1. Formularz oferty.
 2. Oświadczenie wstępne.
 3. Grupa kapitałowa.
 4. Wykaz robót.
 5. Wykaz osób.
 6. Wzór umowy.
 7. Karta gwarancyjna.

Pobierz wszystkie pliki (zip).

 

 

 

20.08.2018

Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę roboty budowlanej: ”Montaż lamp oświetleniowych wraz z zewnętrzną instalacją zasilającą Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie” – informacje i dokumentacja w załącznikach.

Stawka VAT 23%.

Termin wykonania zmówienia do 31.10.2018 r. – nie wcześniej niż uzyskanie pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (dokumenty zostały złożone 14.08.2018 r.)

Istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości której dotyczy zapytanie cenowe przed złożeniem oferty.

Termin składania ofert do 30.08.2018 r. do godziny 12.30 w sekretariacie w siedzibie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie lub na email: r.zydkiewicz@koronowo.zpisdn.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie roboty budowlanej – Rafał Żydkiewicz – kierownik gospodarczy – tel. 664587222.

Pobierz załączniki (zip).

Dodatkowy załącznik (dodano 28.08.2018): wzór umowy.

UWAGA:

Wykonawca roboty budowlanej ”Montaż lamp oświetleniowych wraz z zewnętrzną instalacją zasilającą Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie” musi zapewnić kierownika budowy.

 

 

12.08.2018

Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę dostaw artykułów spożywczych wg słownika zamówień publicznych (CPV) grupa 152, 153 i 158 do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie.

Termin dostarczenia ofert do 21.08.2018 r. do godziny 12.30, jawne otwarcie ofert 21.08.2018 o godzinie 12.35 w Sali konferencyjnej budynku administracji ZPiSdN w Koronowie, ul. Dworcowa 36.

Pytania proszę kierować do pani Renaty Wojciechowskiej – 664581019, r.wojciechowska@koronowo.zpisdn.gov.pl lub r.zydkiewicz@koronowo.zpisdn.gov.pl

Załączniki:

 1. Formularz oferty.
 2. Specyfikacja - mrożonki.
 3. Wzór umowy.
 4. Druk oświadczenia.

Pobierz wszystkie załączniki (zip).

 

 

26.07.2014

Dyrektor Zakładu Poprawczego  i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę dostaw: ” Artykułów szkolnych i biurowych do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie” – informacje i dokumentacja w załącznikach.

Termin składania ofert do 07.08.2018 r. do godziny 12.30 w sekretariacie w siedzibie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie

Osoba do kontaktu w sprawie dostaw – Rafał Żydkiewicz – kierownik gospodarczy – 664587222.

Załączniki:

 1. Formularz oferty.
 2. Specyfikacja zamówienia.
 3. Wzór umowy.
 4. Druk oświadczenia.

Pobierz wszystkie załączniki (zip).

W wyniku pomyłek pisarskich i nieścisłości w specyfikacji przesyłam nową specyfikację – poprawioną. Uprzejmie proszę o przesyłanie ofert na nowym druku specyfikacji. 

Kierownik gospodarczy – Rafał Żydkiewicz

Pobierz.


22.07.2018

Dyrektor Zakładu Poprawczego  i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę wykonania dokumentacji projektowej robót budowlanych:

a) budowę i montaż trzech masztów flagowych w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie – na podstawie wydanej decyzji  nr 20/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego, (projekt +kosztorys inwestorski + przedmiar)

b) montaż czterech lamp oświetleniowych wraz z wewnętrzną instalacją zasilającą na boisku wielofunkcyjnym na podstawie wydanej decyzji nr 17/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, (projekt +kosztorys inwestorski + przedmiar)

c) remont drogi wewnętrznej wokół budynku internatu, (projekt +kosztorys inwestorski + przedmiar)

d) budowa parkingu na 9 stanowisk przy budynku administracji, (projekt +kosztorys inwestorski + przedmiar)

 

Termin składania ofert do 27.07.2018 r. do godziny 12.30 w sekretariacie w siedzibie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie lub na email: administarcja@koronowo.zp.gov.pl 

Wszelkie dodatkowe informacje przed złożeniem oferty udziela  kierownik gospodarczy Rafał Żydkiewicz -  664587222.

Załączniki:

 1. Druk oświadczenia.
 2. Formularz oferty.
 3. Specyfikacja przetargowa.
 4. Specyfikacja techniczna.
 5. Wzór umowy.

Pobierz wszystkie załączniki (zip).

 

11.07.2018

Dyrektor Zakładu Poprawczego  i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę usługi:  „ Usługi medyczne lekarza ogólnego dla wychowanek w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie” – informacje i dokumentacja w załącznikach.

Termin składania ofert do 24.07.2018 r. do godziny 12.30 w sekretariacie w siedzibie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich.

Załączniki:

 1. Karta pracy lekarza.
 2. Wzór umowy.
 3. Zakres obowiązków.
 4. Formularz oferty.

Pobierz wszystkie załączniki (plik zip).

 

4.05.2018

Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę zamówienia na „Dostawę i montaż zestawu telewizji przemysłowej– zgodnie ze specyfikacją".

Istnieje możliwość zapoznania się przed złożeniem oferty z lokalizacją umiejscowienia kamer i pozostałego sprzętu w budynkach ZPiSdN w Koronowie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Wszelkie pytania prosimy kierować do Pana Rafała Żydkiewicza – kierownika działu gospodarczego – 664587222.

Termin składania ofert 11.05.2018 do godziny 12.30.

Załączniki:

 1. Druk oświadczenia.
 2. Formularz oferty.
 3. Kalkulacja ceny ofertowej.
 4. Specyfikacja.
 5. Wzór umowy.
 6. Załącznik nr 1 do formularza oferty.

Pobierz wszystkie załączniki (plik 7-zip).

INFORMACJA z dnia 08.05.2018: 

Proszę w wycenie ująć szafę Rack 19” 24U 600x600 stojącą wraz z wyposażeniem – czyli wentylatorami i 3 pólkami. Pozycja nr 7 w załączniku nr 1 do formularza ofertowego na „Dostawę i montaż zestawu telewizji przemysłowej".

 

26.03.2018

Dyrektor Zakładu Poprawczego  i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę "Usługi w zakresie sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń biurowych, sanitariatów, korytarzy i ciągów komunikacyjnych w budynku administracji Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie” – informacje i dokumentacja w załącznikach.

Istnieje możliwość oględzin pomieszczeń do sprzątania przed złożeniem oferty – kontakt kierownik gospodarczy Rafał Żydkiewicz -  664587222.

Załączniki:

 

 1. Druk oświadczenia.
 2. Formularz oferty.
 3. Specyfikacja pomieszczeń.
 4. Wzór umowy.

Pobierz wszystkie załączniki (zip).

 

 

12.02.2018

Dyrektor Zakładu Poprawczego  i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę roboty budowlanej: ”Remont łazienek w budynku administracji Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie” – informacje i dokumentacja w załącznikach.

Stawka VAT 23%.

Istnieje możliwość obejrzenia  remontowanych pomieszczeń przed złożeniem oferty,  dla zainteresowanych można przesłać przedmiar w formie edytowalnej.

Remont łazienek będzie odbywał się w kolejności najpierw jedna następnie druga że względu na pracę administracji.

Termin składania ofert do 21.02.2018 r. do godziny 12.30 w sekretariacie w siedzibie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie lub na email: administarcja@koronowo.zp.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie roboty budowlanej – Rafał Żydkiewicz – kierownik gospodarczy – tel. 664587222.

Załączniki:

 

 1. Formularz oferty.
 2.  Druk oświadczenia.
 3. Przedmiar robót.
 4. Specyfikacja.
 5. Wzór umowy.

Pobierz wszytskie załączniki (zip).

 

 

30.01.2018

Dyrektor Zakładu Poprawczego w Koronowie składa zapytanie cenowe na wykonanie zestawu szaf i biurka z płyty wiórowej  wg załączonego rysunku (specyfikacja), uchwyty metalowe, prowadnice szuflad łożyskowane. W cenę proszę wliczyć dostawę i montaż u klienta.

Dostawa do 28.02.2018 r.

Wycenę proszę składać na formularzu ofertowym – załącznik.

Pytania proszę kierować do Rafał Żydkiewicz – kierownik gospodarczy tel. 664587222.

Załączniki:

 1. Wzór umowy.
 2. Specyfikacja.

Pobierz wszystkie załączniki (zip).

 

23.01.2018

Dyrektor Zakładu Poprawczego  i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę roboty budowlanej: ”Remont zejścia do piwnicy w budynku internatu Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie” – informacje i dokumentacja w załącznikach.

Stawka VAT 8%.

Istnieje możliwość obejrzenia  remontowanych pomieszczeń przed złożeniem oferty,  dla zainteresowanych można przesłać przedmiar w formie edytowalnej.

Termin składania ofert do 31.01.2018 r. do godziny 12.30 w sekretariacie w siedzibie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie lub na email: administarcja@koronowo.zp.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie roboty budowlanej – Rafał Żydkiewicz – kierownik gospodarczy – tel. 664587222.

Załączniki:

 

 1. Formularz oferty.
 2. Druk oświadczenia.
 3. Przedmiar robót.
 4. Specyfikacja.
 5. Wzór umowy.

Pobierz wszystkie załączniki (zip).

 


4.01.2018

Dyrektor Zakładu Poprawczego  i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę roboty budowlanej: ”Remont pomieszczeń na poddaszu  w budynku internatu Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie” – informacje i dokumentacja w załącznikach.

Istnieje możliwość obejrzenia  remontowanych pomieszczeń przed złożeniem oferty,  dla zainteresowanych można przesłać przedmiar w formie edytowalnej.

Termin składania ofert do 16.01.2018 r. do godziny 12.30 w sekretariacie w siedzibie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie lub na email: administarcja@koronowo.zp.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie roboty budowlanej – Rafał Żydkiewicz – kierownik gospodarczy – tel. 664587222.

Załączniki:

 

 1. Druk oświadczenia.
 2. Formularz oferty.
 3. Przedmiar robót.
 4. Specyfikacja.
 5. Wzór umowy.

Pobierz wszystkie załączniki (zip).

 

 

28.12.2017

Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę artykułów spożywczych wg słownika zamówień publicznych (CPV) grupa 032 dostarczanych do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie.

Termin dostarczenia ofert do 16.01.2018 r. do godziny 12.00, jawne otwarcie ofert 16.01.2018 o godzinie 12.10 w Sali konferencyjnej budynku administracji ZPiSdN w Koronowie, ul. Dworcowa 36.

Pytania proszę kierować do pani Renaty Wojciechowskiej – 664581019, intendent@koronowo.zp.gov.pl

Załączniki:

 1. Druk oświadczenia.
 2. Formularz oferty.
 3. Specyfikacja.
 4. Wzór umowy.

Pobierz wszytskie załączniki (zip).

 

16.11.2017

Dyrektor Zakładu Poprawczego  i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę roboty budowlanej ” Remont pomieszczeń hostelu w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie” – informacje i dokumentacja w załącznikach.

Termin składania ofert do 23.11.2017 r. do godziny 12.30 w sekretariacie w siedzibie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie lub na email: administarcja@koronowo.zp.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie roboty budowlanej – Rafał Żydkiewicz – kierownik gospodarczy – tel. 664587222.

Załączniki:

 1. Przedmiar robót.
 2. Formularz oferty.
 3. Druk oświadczenia.
 4. Specyfikacja.
 5. Wzór umowy.

Pobierz wszystkie załączniki (zip).

 

7.11.2017

Dyrektor Zakładu Poprawczego  i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę roboty budowlanej: ”Modernizacja pomieszczeń higieniczno - sanitarnych  w budynku internatu Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie” – informacje i dokumentacja w załącznikach.

Termin składania ofert do 16.11.2017 r. do godziny 12.30 w sekretariacie w siedzibie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie lub na email: administarcja@koronowo.zp.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie roboty budowlanej – Rafał Żydkiewicz – kierownik gospodarczy – tel. 664587222.

Załączniki:

 1. Projekt.
 2. Przedmiar robót.
 3. Formularz oferty.
 4. Specyfikacja.
 5. Wzór umowy.
 6. Druk oświadczenia.

Pobierz wszystkie załączniki (zip).

 

 20.09.2017

Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę artykułów spożywczych wg słownika zamówień publicznych (CPV) grupy 153 i 158 dostarczanych do Zakładu Poprawczego.

Pytania proszę kierować do pani Renaty Wojciechowskiej – 664581019, intendent@koronowo.zp.gov.pl.

Oferty cenowe proszę składać w budynku administracji Zakładu Poprawczego do dnia 26.09.2017 do godziny 12.00.

Załączniki:

 1. Druk oświadczenia.
 2. Formularz oferty.
 3. Specyfikacja 153 i 158 w 2017r.
 4. Specyfikacja zamówienia.
 5. Wzór umowy.

Pobierz wszystkie załączniki (plik 7z).

 

 

04.07.2017

Dyrektor Zakładu Poprawczego  i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę roboty budowlanej: ”Remont łazienki w budynku warsztatów szkolnych Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie” – informacje i dokumentacja w załącznikach.

Termin składania ofert do 26.07.2017 r. do godziny 12.30 w sekretariacie w siedzibie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie.

Osoba do kontaktu w sprawie roboty budowlanej – Rafał Żydkiewicz – kierownik gospodarczy – tel. 664587222.

Załączniki:

 1. Formularz oferty.
 2. Przedmiar robót.
 3. Druk oświadczenia.
 4. Specyfikacja.
 5. Rysunki.

Pobierz wszystkie załączniki (plik 7z).

 

10.05.2017

Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę zamówienia na „Dostawę i montaż zestawu telewizji przemysłowej– zgodnie ze specyfikacją".

Istnieje możliwość zapoznania się przed złożeniem oferty z lokalizacją umiejscowienia kamer i pozostałego sprzętu w budynkach ZPiSdN w Koronowie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Wszelkie pytania prosimy kierować do Pana Rafała Żydkiewicza – kierownika działu gospodarczego – 664587222.

Termin składania ofert 16.05.2017 do godziny 12.30.

Załączniki:

 1. Druk oświadczenia.
 2. Formularz oferty.
 3. Specyfikacja SIWZ.
 4. Wzrór umowy.

Pobierz wszystkie załączniki (plik .7z).

 

10.03.2017

Dyrektor Zakładu Poprawczego  i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę roboty budowlanej: ”Remont schodów do kuchni budynku internatu Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie” – informacje i dokumentacja w załącznikach.

Termin składania ofert do 29.03.2017 r. do godziny 12.30 w sekretariacie w siedzibie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie

Osoba do kontaktu w sprawie roboty budowlanej – Rafał Żydkiewicz – kierownik gospodarczy – tel. 664587222.

Załączniki:

 1. Wzór oświadczenia.
 2. Formularz oferty.
 3. Projekt.
 4. Przedmiar robót.
 5. Specyfikacja.
 6. Wzór umowy.

Pobierz wszystkie załaczniki (zip).

 

27.01.2017

Dyrektor Zakładu Poprawczego  i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę roboty budowlanej: ”Remont i modernizacja izby przejściowej w internacie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie” – informacje i dokumentacja w załącznikach.

Termin składania ofert do 07.02.2017 r. do godziny 12.30 w sekretariacie w siedzibie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie

Osoba do kontaktu w sprawie roboty budowlanej – Rafał Żydkiewicz – kierownik gospodarczy – 664587222.

Załączniki:

 1. Druk oświadczenia.
 2. Formularz oferty.
 3. SIWZ.
 4. Wzór umowy.
 5. Przedmiar robót.

Pobierz wszystkie załączniki (zip).

 

15.01.2017

Dyrektor Zakładu Poprawczego  i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę: ”Wymiany stolarki okiennej w budynku kotłowni  Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie” – informacje i dokumentacja w załącznikach.


Termin składania ofert do 19.01.2017 r. do godziny 12.30 w sekretariacie w siedzibie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie


Osoba do kontaktu w sprawie dostawy – Rafał Żydkiewicz – kierownik gospodarczy – 664587222.

Załączniki:

 1. Druk oświadczenia.
 2. Formularz oferty.
 3. Przedmiar.
 4. Specyfikacja.
 5. Wzór umowy.

Pobierz wszystkie załączniki (zip).

 

14.11.2016

Dyrektor Zakładu Poprawczego  i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę: ”Dostawy sprzętu komputerowego do  Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie” – informacje i dokumentacja w załącznikach.

Termin składania ofert do 21.11.2016 r. do godziny 12.30 w sekretariacie w siedzibie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie

Osoba do kontaktu w sprawie dostawy – Rafał Żydkiewicz – kierownik gospodarczy – 664587222.

Załączniki:

 1. Wzór oświadzcenia.
 2. Wzór umowy.
 3. Formularz oferty.
 4. Specyfikacja zamówienia (SIWZ).
 5. Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego.

 

8.11.201.6.

Dyrektor Zakładu Poprawczego  i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę roboty budowlanej: ”Remont łazienki w budynku internatu  Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie” – informacje i dokumentacja w załącznikach.

Termin składania ofert do 14.11.2016 r. do godziny 12.30 w sekretariacie w siedzibie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie

Istnieje możliwość przed złożeniem oferty obejrzenia terenu budowy.

Osoba do kontaktu w sprawie robót budowlanych – Rafał Żydkiewicz – kierownik gospodarczy – 664587222.

Pobierz załączniki.

 

8.11.2016

Dyrektor Zakładu Poprawczego  i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę roboty budowlanej: "Remont pomieszczeń na poddaszu budynku internatu  Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie- etap II (Pracownia nr 1 i nr 2)" – informacje i dokumentacja w załącznikach.

Termin składania ofert do 15.11.2016 r. do godziny 12.30 w sekretariacie w siedzibie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie

Istnieje możliwość przed złożeniem oferty obejrzenia terenu budowy.

Osoba do kontaktu w sprawie robót budowlanych – Rafał Żydkiewicz – kierownik gospodarczy – 664587222.

Pobierz załączniki.

 

25.10.2016

Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę dostaw: ” Nabiału do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie” – informacje i dokumentacja w załącznikach.

Termin składania ofert do 02.11.2016 r. do godziny 12.00 w sekretariacie w siedzibie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie.

Osoba do kontaktu w sprawie dostaw – Rafał Żydkiewicz, Renata Wojciechowska (intendent) – 664581019 lub 523822275 – od 8.00 do 15.00.

Załączniki:

 1. Formularz oferty.
 2. Specyfikacja.
 3. Wzór umowy.

 

5.10.2016

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane: Modernizacja boiska sportowego w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie.

1. SIWZ - pobierz.

1.1. Zmiana SIWZ z dnia 6.10.2016 - pobierz.

1.2. Wyjaśnienia do SIWZ.

2. Dokumentacja techniczna:

 1. Projekt budowlany - pobierz.
 2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - pobierz.
 3. Przedmiar robót.

3. Treść ogłoszenia - pobierz.

3.1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.10.2016 - pobierz.

 Załączniki:

 1. Formularz oferty.
 2. Oświadczenie wstępne.
 3. Grupa kapitałowa.
 4. Wykaz robót.
 5. Wykaz osób.
 6. Wzór umowy.

Pobierz wszystko (plik.7z).

Załączniki w  formie do edycji (doc/docx).

 

29.09.2016

Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę dostaw: ” Mięsa i wedlin do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie” – informacje i dokumentacja w załącznikach.

Termin składania ofert do 06.10.2016 r. do godziny 12.30 w sekretariacie w sie

Ilość odsłon : 80795
Wytworzył : Maciej Leciejewski : 2021-01-22
Wprowadził : Tomasz Buła
Ostatnia zmiana : Maciej Leciejewski
Zmieniono : Pierwsza publikacja informacji Rejestr zmian bieżącej informacji

Utworzono 05-06-2010