Strona główna www.bip.gov.pl

Status prawny lub forma prawna jednostki:

Skarb Państwa - jednostka budżetowa Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich działająca w oparciu
o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. 
w sprawie zakładów poprawczych
i schronisk dla nieletnich 
(Dz.U.2017.487) oraz zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2004 r. 
w sprawie utworzenia schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenia ich rodzajów i limitów miejsc. (Dz.Urz.MS.2004.6.20).

Ilość odsłon : 3617
Wytworzył : Maciej Leciejewski : 2018-01-14
Wprowadził : Tomasz Buła
Ostatnia zmiana : Maciej Leciejewski
Zmieniono : Pierwsza publikacja informacji Rejestr zmian bieżącej informacji

Utworzono 05-06-2010