Strona główna www.bip.gov.pl

Organizacja jednostki:

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Koronowie jest placówką prowadzącą zakład poprawczy dla dziewcząt typu półotwartego i schronisko typu zwykłego. Nadzór pedagogiczny i zwierzchni sprawuje Minister Sprawiedliwości.

W skład ZP i SdN w Koronowie wchodzą:

1. Internat.
        2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Koronowie.
        3. Branżowa Szkola I Stopnia Nr 2 w Koronowie.
        4. Warsztaty szkolne.
        5. Zespół Diagnostyczny i Diagnostyczno-Korekcyjny.

Ilość odsłon : 32150
Wytworzył : Maciej Leciejewski : 2018-01-14
Wprowadził : Tomasz Buła
Ostatnia zmiana : Maciej Leciejewski
Zmieniono : Pierwsza publikacja informacji Rejestr zmian bieżącej informacji

Utworzono 05-06-2010